Studien: Universitéit vu Léck
2005: Diploméiert ” Docteur en médecine vétérinaire “
2005 – 2007: Déiereklinik vun der Mme Drexel Ulrike zu Eeselbuer
2005 – 2018: Klengdéierepraxis vun der Mme Krack-Weber Marie-Claire zu Uesweller
2018: Klengdéierepraxis VET-Mobil : Mobil Veterinärin fir Klengdéiere mat niddergeloossener Praxis um Kuebebuer

  • Member vun der LAK ( Lëtzebuerger Associatioun vun de Klengdéierepraktiker ) säit 2006
  • Member vum Collège vétérinaire du Grand-Duché de Luxembourg säit 2016

Weiderbildung :
D‘LAK (Lëtzebuerger Associatioun vun de Klengdéierepraktiker) organiséiert op d’mannst 6-mol am Joer Oweskonferenzen an 1- bis 2-mol am Joer e Kongress. Ech probéieren, un deene meeschte vun dëse Weiderbildungen deelzehuelen fir um neitste Wëssensstand ze bleiwen.